şişli escort bayan ataşehir escort bayan avcılar escort bayan istanbul escort escort istanbul anadolu yakası escort bayan avrupa yakası escort bayan

石家庄铁道大学毕业生就业协议书补办申请表

 

 

毕业生基本情况

姓  名

 

学  号

 

院(系)

 

专  业

 

班  级

 

毕业时间

 

协议书编号

 

联系方式

 

协议书情况

是否填写

□ 已填写     □ 协议书空白

情况说明

就业协议书遗失详细经过及申请补办理由:

 

 

 

 

 

本人诚信

承诺

如果申报遗失的协议书找回,应交回校就业指导中心。

 

本人所述情况属实,如有弄虚作假,甘愿承担全部责任,并接受学校的处理。

      

     本人签字:                            年   月   日

院(系)

审核意见

 

 

 

签字:                 (盖章)           年   月   日

就业指导中心审查意见

 

 

 

 

 

 

签字:                  (盖章)           年   月   日